Sommerbrev

Da har vi hatt sommerfest hvor barna dramatiserte og sang fra Emil i Lønneberget. Det nærmer seg sommerferie og vi vil benytte anledningen til å takke alle for barnehageåret 16-17 hvor Emil i Lønneberget har vært det store temaet.

Gjennom dramatisering, sanger, samlinger, formingsaktiviteter og lek har barna blitt godt kjent med Emil, hans familie og dyrene på gården.

Mange gamle, kjente og kjære figurer har også vært innom barnehagen dette barnehageåret: Elefanten slukke var her i brannvernsuka og til jul kom rimetussepust og laget julemagi i barnehagen med sine nissestreker.

Til påske hadde selveste påskeharen laget påskerebus til oss. Barna var både spente og entusiastiske når vi så påskeharen ute på åkeren.

I år har vi blitt kjent med en ny figur. Nemmelig samen Ante. Gjennom sameuka kom han til oss og fortalte hvordan samene levde, samiske eventyr og prøvde å lære oss litt samisk. Barna synes at samen Ante var en morsom fyr som skapte mye latter og oppmerksomhet. Vi håper at vi treffer han igjen.

Ellers har vi vært på mange fine turer i nærområdet, både i vinter og nå i vår. Barna har hatt Teddy og lært nye engelske ord. Vi har hatt fokus på matte i hverdag og lek tilpasset barnas alder. Vi har hatt språklek og gymlek inne på Sjøstjernan mens Skogtroll har hatt fokus på mattedager. Vi kommer til å fortsette med blant annet dette i neste barnehageår og ser frem til nye utfordringer, opplevelser og læring.

Da gjenstår det bare for oss og ønske alle sammen en god sommer og velkommen både kjente og nye barn til et nytt barnehageår.