Sjøstjernan på lytte og farge tur

Sjøstjernans 2-åringer lyttet etter både fugler og biler/ traktorer da vi var på tur torsdag.

Heldig for oss kunne  vi se rett over til E6 der det kjørte mange forskjellige blier. Vi hørte også enkelte fugler siden fjera var rett ved siden av turplassen vår.

Da vi kom tilbake til barnehagen fant vi oss en sølepytt, og det midt i sandkassa. Den vikke vi sette farge på, så vi hentet kontitorfarge og begynte å eksperementere litt.