Gårdsbesøk med Sjøstjernan

Etter ett barnehageår med hovedtema antall, rom og form og deltema gårdsdyr fikk vi invitasjon av noen foreldre om å komme på besøk. På denne gården er de fleste gårdsdyrene representert, og de er lett tilgjengelig og vant med berøring. Med gårdsdyrene har vi tatt i bruk mye matematikk på en fysisk måte.

I mai har vi på Sjøstjernan kommet oss ut på langtur! Vi ble bedt på hjemmebesøk hos ett av barna, som bor på gård.

Der fikk vi se både lam, sauer, hester, hunder, høner, haner, mange kaniner og marsvin.

Vi har gjennom året hatt tema om gårdsdyr, så da vi så dyrene var det naturlig for oss og synge om dem. Her kosa vi oss masse og alle barna var helt i ekstase over å få kose med og se på dyrene.