Tema: Fugler

Skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal få bli kjent med naturen rundt oss og få en forståelse av fugler, natur, miljø og teknikk.

Barn i barnehage skal få utfolde skaperglede, undring og utforskningstrang, jf Barnehageloven § 1.

I vår har Skogtroll hatt fokus på nytt liv. I den forbindelse har vi hatt tema om fuglene. Barna skulle få bli kjent med naturen rundt oss og få en forståelse av fugler, natur, miljø og teknikk. Barnehagen vår ligger like ved fjæra, og der kommer Kortnebbgåsa for landing hvert år.

Om vinteren kommer det mange små fuler på besøk. Vi startet med å lage fuglekasser. Barna fikk hammer og spiker, og med hjelp av oss voksne laget vi mange fuglekasser. Vi har hengt opp fuglekassene rundt omkring på lavvo-området vårt og det har flyttet fugler inn i 3 av kassene.

Ved barnehagen har vi bygget reir og der har det kommet noen store fugler som har flyttet inn. De har også lagt egg, så nå venter vi spent på om det kommer noen kyllinger. Barna har fått leke med fuglene og eggene som vi har ved barnehagen.

Som bordaktivitet har barna fått lage små fuglekasser av melkekartonger, og fugler med fjær av doruller.