Antall, rom og form

Oppstarten på dette barnehageåret har forløp veldig bra, barn og voksne har blitt godt kjent og vi er godt i gang med turer og andre aktiviteter.

Årets hovedtema er Antall, rom og form der barna får erfaringer med hverdagsmatematikk i barnehagen. Her blir de kjent med former som firkant, trekant og sirkel og tall og mengder. I hverdagsaktiviteter både ute og inne skal vi bruke kroppen og materialer for å få erfaringer med romforståelse og plasseringer.

Antall, rom og form

Hovedfokus dette barnehageåret blir fagområdet Antall, rom og form og barna skal få erfaringer og en begynnende kjennskap til mattematikk. Fagområdet Antall, rom og form er et fagområde som kan komme litt i bakgrunn om ikke personalet er bevisst i det daglige, både med begrepsbruk og pedagogiske tilrettelegginger. Med bevisste voksne kan fagområdet komme frem i alle daglige aktiviteter.

Vi har vært på turer der vi har sett endringer i farger ettersom høsten har nærmet seg. Det har blitt sanket materialer som blader i ulike farger og former, blader med ulik lengde og tykkelse og steiner i forskjellig størrelse og tyngde. Materialer som er funnet på våre turer og materialer funnet innendørs, er blant annet brukt til å lage bilder som dekorerer veggene i barnehagen.