Vi flytter inn i Andebyuniverset

I år har vi valgt Andeby som tema. Gjennom dramatisering, oppdrag og pedagogiske aktiviteter vil barna bli kjent med karakter som Onkel Skrue, Mikke, Mus, Petter Smart, Bestemor Dusk med flere. Barna får aktivt være med på å løse utfordringer karakterene kommer bort i og temaet passer godt til alle våre fagområder.

Vi har fått kontakt med Egmont forlag og opprettet et samarbeid hvor vi skal ha en tett dialog gjennom hele året. I forbindelse med dette samarbeidet har vi hatt besøk av Norges offisielle Donald-tegner: Arild Midthun. Arild hadde et tegnekurs med barna og deretter fikk barna finne opp sin egen historie om Donald Duck som han tegnet bilder til. Gjennom denne tekstskapingsaktiviteten fikk barna være med på å lage sammenheng, bruke fantasien sin og se sin egen historie bli til bilder.

Vi gleder oss til å se hvor dette samarbeidet fører oss. Vi er stolte over at Egmot synes vårt arbeid var så bra at de ønsket et tett samarbeid med oss for å se hvordan Andebyuniverset kan tilbys og brukes i barnehager.