Velkommen til Elvebakken Barnehage AS

Elvebakken Barnehage AS er en privat barnehage som åpnet i 2008.

Barnehagen har 24 plasser for barn i alderen 0 – 6 år. De yngste barna bruker tiden innendørs på avdelingen Sjøstjernan og barna over 3 år bruker tiden innedørs på Skogtrollan.

I Elvebakken Barnehage AS fokuserer vi mye på uteliv. Barn som trives utendørs tidlig, tilbringer ofte mye tid i naturen når de blir eldre også. Barnehagen ligger fint til i nærheten av sjøen på Røra, og har skog og utmark med egen lavvo som lekeområde.

Vi satser på tid, trygghet, trivsel og glede. Dette er grunnleggende forutsetninger for at barna skal ha utbytte av sitt opphold i barnehagen. Det trengs tid til å bli kjent med barn og voksne, lokalene ute og inn og barnehagens rutiner. Vi mener tid til ro og konsentrasjon er viktig. Tid til lek legger vi også stor vekt på.